Šíbalův statek Kamenný Přívoz

Soutěž  2021

Rekonstrukce areálu Šíbalova statku v Kamenném Přívoze.

Areál Šíbalova statku – srdce Kamenného Přívozu chápeme jako rozšíření veřejného prostoru obce. Celý areál se tak stává součástí jejího parteru, plynule navazuje na chodníky kolem. Jako důležitý výrazový prostředek považujeme žulu z místních lomů, která tvoří podstatnou část genia loci. Multifunkční sál umisťujeme do prostoru bývalé stodoly. Na objem stodoly navazuje v severní části křídlo z pohledového betonu, zabudované do svahu. Knihovna spolu s literární kavárnou se nachází v objektu č.p. 9.