Rodinný dům Praha Písnice

Realizace 2021

Foto: David Háva

Jedná se o rekonstrukci a přístavbu rodinného domu, který byl nejprve samostatnou stodolou postavenou ve 20. letech 20. století. V průběhu druhé pol. 20. stol. byl objekt přestavěn na samostatný RD a zvětšen o přístavbu do půdorysného tvaru L.

Architektonickým záměrem bylo pokud možno zachovat historickou část budovy – stodolu zastřešenou sedlovou střechou a pozdější přístavbu, poplatnou době svého vzniku, naopak změnit na čistě současnou tak, aby s původní částí tvořila harmonický, výrazově jednotný celek.

Jižní, uliční fasáda vznikla spojením 2,5 šítů, které postupně mění proporce i sklon. Křivka štítů postupně roste, čímž se docílilo plynulého přechodu mezi jednopodlažní částí s vyšším obývacím prostorem a dvoupodlažní částí jednotlivých ložnic.

Do nové přístavby – východního křídla je umístěný obývací pokoj s kuchyní, který svou polohou na terénu umožňuje přímý kontakt se zahradou. Obývací pokoj spolu se vstupním prostorem, schodištěm a halou v patře tvoří velkorysý jednoprostor otevřený do krovu. V každém z obou štítů uličního průčelí je dětský pokoj, ve štítu průčelí do zahrady je ložnice rodičů spolu se šatnou. Ve 2NP tak jsou 3 samostatné pokoje otevřené do krovu sedlové střechy – tedy 3 domečky, pro potřeby 4-členné rodiny.

Ve výrazu domu je jasně patrná nová přístavba, která je opatřena provětrávanou fasádou z nehoblovaných a neošetřených modřínových prken. Naopak původní část domu má šedou omítku se zachovanými původními lizénami. Dohromady však tvoří jeden celek.