Rekonstrukce Praha 6 Břevnov

Architektonická studie, DSP, Realizace 2017

Spolupráce Ing. arch. Anna Lacová

Foto: Michal Pavlík

Adaptace bytového domu pro potřeby rodiny.