Naučná stezka Kamenný Přívoz

Architektonická studie 2019

Návrh stanovišť, mobiliáře a hracích prvků naučné stezky.